Üleminek standardile 22000:2018

Toiduohutuse juhtimine

Alustame valmistumist üleminekuks standardilt ISO 22000:2005 standardile ISO 22000:2018. Saame teid igas etapis aidata.

Food Safety

ISO 22000 standardi 2018. aasta versioon avaldatakse eeldatavalt 2018. aasta juunis. Selle avaldamisega muutub standard ISO 22000:2005 kehtetuks. Standardi ISO 22000:2005 alusel sertifitseeritud ettevõtted peavad oma sertifikaadi ISO 22000:2018 standardile üle viima ja ülemineku lõpptähtaeg on eeldatavalt kolm aastat pärast standardi avaldamiskuupäeva. 

Enne kinnitamist ja avaldamist on ISO 22000 standard endiselt rahvusvahelise standardi kavandi (FDIS) etapis. Eeldame siiski, et kui standard juunis avaldatakse, on erinevused sellest kavandist minimaalsed. Seega võite juba ettevalmistusi alustada. 

Standardi ISO 22000 eesmärk on ühtlustada toiduohutuse juhtimise nõudeid kogu maailmas. Standard aitab tagada toidu ohutuse kogu toiduahelas talust lauani. Standardiga ei määratleta toiduohutuse tasemele konkreetseid kriteeriume ega tehta ettekirjutusi juhtimissüsteemi ülesehituse kohta.

Peamised muudatused standardis ISO 22000:2018 

ISO 22000:2018 kasutab ISO kõrgetasemelist struktuuri (HLS), mis kehtib ühiselt kõigile ISO standarditele. Standardi struktuur on sama nagu teistel laialdaselt kasutatavatel ISO standarditel, näiteks ISO 9001 ja ISO 14001, mistõttu on lihtne seda muude juhtimissüsteemidega integreerida.

Standardiga ISO 22000:2005 kursis olevad kasutajad näevad, et standardiga ISO 22000:2018 jääb enamik standardi ISO 22000:2005 nõudeid kehtima. Siiski on ka uusi ja muudetud nõudeid. Mõned muudatused on tingitud HLSist, mõned aga on seotud spetsiifiliselt toiduohutuse juhtimisega. Lugege muudatuste kohta lähemalt siit. 

Valige oma vajadustele vastav üleminekupakett 

DNV GL aitab teil teha ettevalmistusi uuele standardile üleminekuks. Koostame standardi ISO 22000 jaoks kolm üleminekupaketti, mis aitavad teid üleminekuperioodil. Need hõlmavad kõike alates teadlikkuse tõstmisest ja materjalidest kuni enesehindamise ning üleminekuaudititeni välja – sõltuvalt teie vajadusest. Paketid avaldame varsti siin.

Alustage oma üleminekuprotsessiga

Soovitame üleminekuks ettevalmistusi tegema ja planeerima hakata võimalikult vara, et vajalikud muudatused juhtimissüsteemi sisse viia. 

Ülemineku hõlbustamiseks soovitatavad tegevused:

  • Tutvuge standardi ISO 22000:2018 sisu ja nõuetega. Standardit saab osta ISO-lt ja tõenäoliselt ka teie riiklikult standardikeskuselt. Kui praegu ISO 22000:2005 standardit kasutate, peaksite keskenduma muudatustele nõuetes. 
  • Veenduge, et teie organisatsiooni vastavad töötajad on välja õpetatud ning mõistavad nõudeid ja põhimuudatusi.
  • Tuvastage puudujäägid, millega tuleb uute nõuete täitmiseks tegeleda, ja koostage rakendamiskava. Rakendage tegevusi ja ajakohastage oma juhtimissüsteem, et uusi nõudeid täita.
  • Hinnake rakendamise tõhusust siseauditi kaudu ja määratlege vajadusel edasised tegevused.

Meie audiitorid on korralikult valmistunud ja neil on põhjalik ülevaade nii muudatustest kui ka sellest, mida on ISO 22000:2005 standardilt ISO 22000:2018 standardile üleminekuks tarvis teha. Toetame teid kõigis ülemineku etappides, nii et võite hakata valmistuma, hinnata oma valmisoleku taset ja ülemineku edukalt lõpule viia.

Kuidas DNV GL teid standardi rakendamisel abistab?

  • Ülalmainitud paketid koondavad kokku mitmesugused teenused, mis teid üleminekuprotsessis aitavad, ja hõlmavad järgnevat: 
  • Seminarid, veebiseminarid, enesehindamise kontrollnimekirjad jmt, mis annavad teavet standardi kohta ning ka ülevaate standardi sisust ja peamistest muudatustest võrreldes standardiga ISO 22000:2005, üleminekuprotsessist jne.
  • Juhendajaga koolitused, nii ettevõttesisesed kui ka avalikud. Selliste koolituste eesmärk on anda põhjalik ülevaade standardi sisust ja muudatustest ning üleminekuks vajalikest sammudest. Need on moodulkoolitused, kus üksikasju saab sättida vastavalt teie vajadustele.
  • Puuduste hindamine (seminarid), mille käigus võrdleme teie juhtimissüsteemi uue standardi nõuetega ja tuvastame puudused, millega tuleb tegeleda. See annab teile kasulikku teavet selle kohta, kuidas uue standardi nõudeid täita. Sellise hindamise üksikasju saab sättida vastavalt teie vajadustele.
  • Üleminekuauditid ja võrdlusvahendid.