Other sectors

ISO 20000 - IT teenuse haldussüsteemi sertifitseerimine

ISO 20000 1134x300

Kontakt

Võtke meiega ühendust

Meie kontakt

​ISO 20000 sertifikaat tõendab, et teie IT teenuse haldussüsteem on sertifitseeritud parima praktika standardi suhtes ja vastab sellele.

Mis on standard ISO 20000?

ISO 20000-1 on Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt loodud ja sertifitseerimiseks kasutatav standard. See asendas standardi BS 15000 ja on ette nähtud rahvusvaheliselt heakskiidetud IT teenuse haldussüsteemi standardiks.  Baseerudes märkimisväärselt standardi BS 15000 sisul, on siiski ISO 20000-1 ümber korraldatud eesmärgiga ühildada see teiste rahvusvaheliste standarditega.

Standardi sisu toetavad ka teised avalikud dokumendid, kaasaarvatud sõsarstandard ISO/IEC 20000-2 „IT - teenuste haldus. Praktiline tegevusjuhend“ (‘IT Service Management Code of Practice’) ning laialdaselt tunnustatud juhised IT Infrastruktuuri Raamatukogus  (IT Infrastructure Library (ITIL®)), mis on võetud nii avalikust kui erasektorist. 

ISO 20000 aluseks on laiaulatuslik lähenemise IT teenuse haldamisele ja ta määratleb protsesside kogumi, mida on vaja tõhusa teenuse osutamiseks. Need hõlmavad protsesse alates konfiguratsiooni ja muudatuste haldamisest kuni intsidentide ja probleemide haldamise protsessideni. Standard rakendab protsessilist lähenemist  ettevõtte IT teenuse haldussüsteemi loomisel, rakendamisel, toimimisel, seirel, ülevaatusel, säilitamisel ja parendamisel.

Ühitamine teiste juhtimissüsteemide standarditega

ISO 20000 on ühitatud teiste juhtimissüsteemide standarditega ja see asjaolu toetab tema samalaadset ja vahetut rakendamist ning toimimist seal, kus on vajalikud integreeritud süsteemid. Tulemus on:

  • Harmoniseerimine juhtimissüsteemidega nagu ISO 9001 ja ISO 14001
  • Teie IT teenuse haldussüsteemi protsesside pideva parendamise rõhutamine
  • Miinimumnõuete selgitamine plaanidele dokumentidele ja kirjetele
  • Tõhus PDCA (Plan, Do, Check, Act) protsessimudeli kasutamine

Kuhu ma siit edasi lähen?

Kolmanda osapoole poolt sertifitseerimiseks on vajalik rakendada mõjus IT teenuse haldussüsteem, mis täidab standardi nõuded. Vaata millest alustada sertifitseerimise teel.

Kontakt

Võtke meiega ühendust

Meie kontakt

Related services you might find interesting: