Automotive and aerospace

Risk Management training

Risk Management

Risks may seem daunting, but handled correctly you can turn them into business opportunities. Learn how to identify and mitigate risks through our risk management training.

Kuid valides õiged vahendid on võimalik muuta parendusvõimalused konkurentsieelisteks ning riskid kõrvaldada. Olemasolevate tegutsemisviiside järjekindel proovilepanek koos pideva riskide hindamisega on suurepärane võimalus kindlustada, et organisatsioon on alati sammu võrra eespool.

 

Kui muutused ja parendused saavad igapäevaseks osaks organisatsiooni tegutsemises, siis kaob vajadus kasutada radikaalseid meetmeid liiga hilja ning liiga tihti, mis mõlemad häirivad igapäevast tööd ning põhjustavad riske tegevuse juhtimises.


Siseauditi metoodika on vahend, millega pidevalt määratleda parendusvõimalusi. Siseaudit aitab jälgida protsesse ja süsteemi suutlikkust ning teha kindlaks võimalused selle parendamiseks.

 

DNV GL siseaudiitorite kursused annavad arusaamise auditist kui tööriistast äritegevuse arendamiseks ja täiustamiseks ning aitavad realiseerida organisatsioonisiseseid võimalusi ja töökeskkonda.

​Kursuste eesmärgiks on anda ülevaade, arusaamine, teadmised ja oskused auditeerimise metoodika tõhusaks rakendamiseks, võttes aluseks organisatsiooni majanduslikud eesmärgid ja olemasolevad riskid.

Kursustel tutvustatakse osalejatele auditi parimaid praktikaid ja tegevusi, mis on efektiivseks auditeerimiseks kõige olulisemad. Teadlikkus ja arusaamine võtmeküsimustest saavutatakse kaasaegsete interaktiivsete õppimismeetodite abil, pürgides motiveeriva auditimudeli poole, mis toimiks parendamist juhtiva jõuna. Erinevate reaalsete ja kaasaegsete juhtumite analüüsimine kursuste käigus kindlustab, et osaleja lahkub teadmiste ja oskustega, mis on vajalikud efektiivsuse suurendamise, võimaluste kasvatamise ning äritegevuse parendamise toetamiseks.


DNV GL kursused pakuvad teadmisi ja laiemat arusaamist kõige efektiivsemal viisil. Kasutame juhtumeid igapäevaelust ja kaasame Sind õppimise protsessi. Paneme pidevalt proovile Su loovust ja probleemide lahendamise oskust, et Sind motiveerida ja hoida tegevuses kogu kursuse vältel. Sinu omandatud teadmised on kaasaegsed ja rakendatavad. Nad baseeruvad elulistel kogemustel ja parimal praktikal, mis on kogutud eeskujulike ettevõtete hindamisel üle maailma. Uusi kogemusi ja vahendeid kasutades Sa muutud ja arened ning oled paremini varustatud, et kohtuda uute tegevusalaste ja organisatoorsete väljakutsetega.

Kõik DNV GL koolitused sisaldavad integreeritud elemente riskide paremaks ohjamiseks. Kuid riskide reaalseks ohjeks on vaja mõista ka inimfaktorit. Riskide ohje seisneb inimestes – kindlas viisis, kuidas nad tulevad toime väljakutsete, situatsioonide ja süsteemidega. Meie koolitus ühendab mõttelaadi süsteemiga, et aidata Sul rakendada kõiki aspekte riskide juhtimises.

Kuid valides õiged vahendid on võimalik muuta parendusvõimalused konkurentsieelisteks ning riskid kõrvaldada. Olemasolevate tegutsemisviiside järjekindel proovilepanek koos pideva riskide hindamisega on suurepärane võimalus kindlustada, et organisatsioon on alati sammu võrra eespool.

 

Kui muutused ja parendused saavad igapäevaseks osaks organisatsiooni tegutsemises, siis kaob vajadus kasutada radikaalseid meetmeid liiga hilja ning liiga tihti, mis mõlemad häirivad igapäevast tööd ning põhjustavad riske tegevuse juhtimises.


Siseauditi metoodika on vahend, millega pidevalt määratleda parendusvõimalusi. Siseaudit aitab jälgida protsesse ja süsteemi suutlikkust ning teha kindlaks võimalused selle parendamiseks.

 

DNV GL siseaudiitorite kursused annavad arusaamise auditist kui tööriistast äritegevuse arendamiseks ja täiustamiseks ning aitavad realiseerida organisatsioonisiseseid võimalusi ja töökeskkonda.

​Kursuste eesmärgiks on anda ülevaade, arusaamine, teadmised ja oskused auditeerimise metoodika tõhusaks rakendamiseks, võttes aluseks organisatsiooni majanduslikud eesmärgid ja olemasolevad riskid.

Kursustel tutvustatakse osalejatele auditi parimaid praktikaid ja tegevusi, mis on efektiivseks auditeerimiseks kõige olulisemad. Teadlikkus ja arusaamine võtmeküsimustest saavutatakse kaasaegsete interaktiivsete õppimismeetodite abil, pürgides motiveeriva auditimudeli poole, mis toimiks parendamist juhtiva jõuna. Erinevate reaalsete ja kaasaegsete juhtumite analüüsimine kursuste käigus kindlustab, et osaleja lahkub teadmiste ja oskustega, mis on vajalikud efektiivsuse suurendamise, võimaluste kasvatamise ning äritegevuse parendamise toetamiseks.


DNV GL kursused pakuvad teadmisi ja laiemat arusaamist kõige efektiivsemal viisil. Kasutame juhtumeid igapäevaelust ja kaasame Sind õppimise protsessi. Paneme pidevalt proovile Su loovust ja probleemide lahendamise oskust, et Sind motiveerida ja hoida tegevuses kogu kursuse vältel. Sinu omandatud teadmised on kaasaegsed ja rakendatavad. Nad baseeruvad elulistel kogemustel ja parimal praktikal, mis on kogutud eeskujulike ettevõtete hindamisel üle maailma. Uusi kogemusi ja vahendeid kasutades Sa muutud ja arened ning oled paremini varustatud, et kohtuda uute tegevusalaste ja organisatoorsete väljakutsetega.

Kõik DNV GL koolitused sisaldavad integreeritud elemente riskide paremaks ohjamiseks. Kuid riskide reaalseks ohjeks on vaja mõista ka inimfaktorit. Riskide ohje seisneb inimestes – kindlas viisis, kuidas nad tulevad toime väljakutsete, situatsioonide ja süsteemidega. Meie koolitus ühendab mõttelaadi süsteemiga, et aidata Sul rakendada kõiki aspekte riskide juhtimises.